Vloeistofdichte vloeren

Vandaag de dag worden er strenge eisen gesteld aan bedrijfsvloeren (besluit herstelinrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer).

Ondernemers dienen voorzieningen te treffen op plaatsen waar milieuonvriendelijke stoffen kunnen doordringen tot de bodem en/of grondwater. Olie in garagebedrijven, drukinkt in de grafische industrie, chemische stoffen; overal waar gewerkt wordt met vloeistof wordt geknoeid.
Daarom stelt de overheid hoge eisen aan uw activiteiten en zo ook aan de vloer waarop u werkt. De bodem moet worden beschermd.Kostwinder Kunststofvloeren
Gebr. Wrightlaan 1
9615 TN Kolham
Telefoon: 0598 39 45 91
Fax: 0598 38 00 56
info@kostwinder.nl


Helikopterdek
Decorette wi...
Brandweerkaz...
Nat.Rijtuige...
 Nieuws